Skip to Content
no

Rekordsalg av injeksjonsgass

november 20, 2000, 08:45 CET

En rekordstor andel av den norske gassen som ble solgt i gassåret 1999 skal brukes til å øke utvinningen av olje fra felt på norsk sokkel.

Da gassåret 1999 utløp 30. september i år, hadde Gassforhandlingsutvalget (GFU) solgt 80 prosent av totalt 15 milliarder kubikkmeter gass som injeksjonsgass.

Det er i hovedsak Norsk Hydros Grane-felt som skal motta denne gassen i årene framover.

"Salg til injeksjon er en interessant ekstrakanal for avsetning av norsk gass," sier leder i GFU, Rune Bjørnson.

Han understreker at disse salgene er gjort på kommersielle vilkår som er på linje med kontinentale betingelser og priser.

Snaut 20 prosent av salgene som ble gjort i gassåret 1999 er kortsiktige leveranser til nye og eksisterende kunder på kontinentet. Det er i liten grad solgt gass på langsiktige kontrakter.

"Dette henger trolig sammen med at kjøperne ønsker å se effekten av EUs gassdirektiv før de binder seg til kontrakter som løper over lengre tid," sier Bjørnson.

GFU-lederen er optimistisk med tanke på nye salg i gassåret 2000 som startet 1. oktober.

"Framover ser vi for oss spennende salgsmuligheter i den europeiske elsektoren. Øst-Europa er forsatt et svært interessant marked. På sikt vil trolig den største etterspørselen etter nye mengder norsk gass komme fra Storbritannia etterhvert som britenes egen produksjon faller," sier Bjørnson.