Lovende funn på Falk

november 21, 2000, 11:30 CET

Statoil har gjort et lovende oljefunn på Falk-strukturen 20 kilometer nordøst for Norne-feltet i Norskehavet.

Letebrønn 6608/11-2 ble boret på 350 meters havdyp, 175 kilometer utenfor kysten av Helgeland. Boreskipet West Navion avsluttet boringen ved 2200 meter under havoverflaten.

Det ble påvist olje i sand av tidlig jura alder, men det er forløpig usikkert hvor store oljevolumer som finnes.

Sektorleder for leting i Nordlandsområdet, Roger Inge Johansen, sier et av formålene med boringen var å bestemme om det er forbindelse mellom naboforekomsten Svale og Falk.

"Vi har grunn til å tro at det er en forbindelse, men det må bores en avgrensningsbrønn før vi kan fastslå dette," sier han.

For å analysere funnet og oljetypen foregår det nå logging og opphenting av kjerneprøver. Lisensgruppen har besluttet ikke å produksjonsteste brønnen, fordi datainnsamlingen ser ut til å gi tilstrekkelig informasjon.

Det er tidligere kartlagt flere lovende prospekt i dette området, og Johansen sier boringen gir grunn til optimisme med hensyn til oljefunn også i prospektene nord og øst for Falk.

Statoil er operatør i utvinningstillatelse 128 og har en andel på 40 prosent. Øvrige rettighetshavere er Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med 25 prosent, Norsk Hydro 13,5 prosent, Norsk Agip 11,5 og Enterprise Oil 10 prosent.