Skuffet over klimamøte

november 28, 2000, 11:30 CET

Statoil er skuffet over at det ikke ble noen enighet om et regelverk under klimaforhandlingene i Haag.

"Det er uheldig å ha en usikkerhet knyttet til framtidige regler for hvordan klimautslippene skal reduseres," sier miljørådgiver Frede Cappelen.

Han var observatør for Statoil under forhandlingene i Haag i Nederland som endte lørdag 25. november. Representanter fra 182 land kom sammen for å avslutte forhandlingene om et regelverk for å sette Kyoto-protokollen ut i livet.

Statoil ønsker at et system for handel med utslippskvoter for klimagass blir etablert. Selskapet ønsker også at det gis adgang til å få godskrevet utslippsreduksjoner som oppnås i andre land i forhold til forpliktelser om utslippsreduksjoner i Norge.

"Vi går nå inn i en periode med usikkerhet om de framtidige reglene, noe vi hadde håpet vi kunne blitt spart for," sier Cappelen som siden 1996 har vært internasjonal observatør på klimaforhandlingene.

Dette er den tredje konferansen i forhandlingene om oppfølgingen av Kyoto-protokollen. Det blir trolig nye forhandlinger i slutten av mai neste år.