"Gå til hovedinnhold"

Åsgard B fortsatt stengt

november 30, 2000, 10:50 CET

Gassplattformen Åsgard B i Norskehavet er fortsatt nedstengt etter at det ble oppdaget en ny gasslekkasje i natt.

Plattformsjef Anton Osenbroch opplyser at lekkasjen i brenngassystemet for hydrogensulfid ble oppdaget i forbindelse med oppstart av produksjonen, som har vært nede siden tirsdag 28. november.

Lekkasjen var liten i omfang og med en gunstig plassering i forhold til vindretningen ut mot sjøen. Det ble derfor besluttet ikke å mønstre til livbåtene.

Etter at gasslekkasjen i en temperaturlomme ble oppdaget for to dager siden, har det vært en kritisk gjennomgang av prosessanlegget. Flere temperaturlommer har blitt skiftet ut.

Direktør Ola Krumsvik i driftsorganisasjonen for Åsgard ser alvorlig på gasslekkasjene, men han er glad for at systemer og prosedyrer om bord virket som de skulle.

Han legger til at Åsgard B siden oppstarten 1. oktober har vært inne i en periode med uttesting av systemer. Produksjonsnivået har derfor variert. Dette er det tatt høyde for ved at feltene Oseberg og Troll i Nordsjøen leverer de gassvolumene som Åsgard ikke kan levere. Gasskundene blir derfor ikke berørt.

Statoil har oppnevnt en intern granskningsgruppe med utvidet mandat til også å granske den siste lekkasjen.