Skip to content

Økt verdiskaping på Kårstø

november 30, 2000, 07:00 CET

Oppstarten av Åsgard-anlegget for snart to måneder siden har ført til mer fleksibilitet, økt verdiskaping og bedre regularitet for gassbehandlingen på Kårstø i Nord-Rogaland.

"Vi har fått flere valgmuligheter for hvor vi skal rute gassen når den kommer inn til Kårstø. Det gjør oss bedre i stand til å sikre leveransforpliktelsene overfor våre kunder på kontinentet," sier senioringeniør Olav Bådsvik i Prosessanlegg.

Når naturgass kommer i rør inn til Kårstø i Rogaland sendes den videre enten til Statpipe-anlegget eller det nybygde Åsgard-anlegget. Her blir gassen separert der de våte produktene, eksempelvis propan, butan og etan, skilles ut. Disse produktene skipes deretter fra Kårstø.

Tørrgassen blir komprimert og sendt gjennom Europipe II til kontinentet.

"Det gir en formidabel verdiskaping å skille ut de våte produktene fra naturgassen. Basert på dagens priser, er bruttoverdien av det som går over kai på Kårstø rundt 25 milliarder kroner i året," sier informasjonsleder Kjell Varlo Larsen.

Våtgassproduktene selges stort sett til andre markeder enn tørrgassen. Derfor kan produksjonen av våtgass på Kårstø økes uten av dette nødvendigvis krever et høyere salg av tørrgass.

Da gasstrømmen i den ene Statpipe-ledningen ble snudd i fjor i forbindelse med oppstarten av Europipe II, åpnet det for at gass fra felt som Troll og Sleipner kunne sendes til Kårstø og videre til Tyskland.

Statpipe-ledningen fra Kårstø kan også ved behov brukes til eksport via gassknutepunktet Draupner i Nordsjøen.