Vedlikeholdsstans på Åsgard B

desember 1, 2000, 13:00 CET

Vedlikeholdsstansen på gassplattformen Åsgard B i Norskehavet har blitt framskyndet med ett døgn til i dag, 1. desember.

Ifølge Ola Krumsvik, direktør i driftsorganisasjonen for Åsgard, skal det foretas utbedringer på anlegget etter den første innkjøringsperioden.

Samtidig blir prosessanlegget kritisk gjennomgått med bakgrunn i de to gasslekkasjene denne uken.

Krumsvik regner med å starte produksjonen igjen mot slutten av neste uke. I mellomtiden leverer feltene Oseberg og Troll i Nordsjøen gassvolumene til kundene på kontinentet.