Fjerner gass fra brønnstrømmen

desember 4, 2000, 07:00 CET

Statoil har sammen med utstyrsleverandøren Framo utviklet ny teknologi som fjerner gassen hydrogensulfid i brønnstrømmen.

Gassen må fjernes blant annet fordi den fører til korrosjon i transportrørene og for å møte salgsspesifikasjonene fra kunden.

Ifølge Statoils prosjektleder Børre Knudsen er det utformingen av en dyse og blandingsmåten av kjemikaliene som er ny.

Dysen bruker kjemikaliene mer effektivt. Dermed reduseres kjemikalieutslippene til sjøen med 30 prosent.

Hydrigensulfid fins i de Statoil-opererte feltene Statfjord, Gullfaks, Veslefrikk og Åsgard og i de ennå ikke utbygde feltene Huldra, Kvitebjørn og Kristin.

Den nye teknologien er planlagt installert på Åsgard B-plattformen i Norskehavet. Etter et halvt års prøvetid kommer selskapet til å vurdere installering også på andre felt.

Ifølge Knudsen arbeider prosjektet Miljøvennlig H2S-fjerning også med å utvikle nye og mer miljøvennlige kjemikalier til å fjerne hydrogensulfid. I tillegg blir det vurdert rensing av kjemikalier før de slippes til vann, samt muligheten for gjenbruk av kjemikalier.