Snøhvit-kontrakt til Linde

desember 8, 2000, 11:00 CET

Statoil har tildelt det tyske industrikonsernet Linde en forprosjekteringskontrakt verdt 65 millioner kroner for et landbasert gassanlegg i Snøhvit-prosjektet.

Arbeidet starter umiddelbart og skal foregå i München fram til sommeren 2001. Kontrakten inkluderer to opsjoner som gjør det mulig å velge samme leverandør for videre arbeid fram til ferdigstillelse av anlegget høsten 2006.

Anlegget for flytende tørrgass eller Liquefied natural gas (LNG) er planlagt bygget på Melkøya i Finnmark. Gassen fra feltene Snøhvit, Askeladden og Albatross i Barentshavet skal fraktes i en rørledning til anlegget. Der skal den fryses ned og omdannes til flytende form. Den flytende gassen skal transporteres fra Melkøya i spesialskip.

Plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift er beregnet overlevert til myndighetene neste sommer.

Innsendelsen av myndighetssøknader forutsetter signering av salgskontrakter for LNG.

Prosjektet må dessuten få tilslutning fra lisenspartnerne, i tillegg til at utslippstillatelser og skatteregler for prosjektet må avklares.

Forhandlingene med kjøperne av LNG går nå inn i sluttfasen og avtalene forventes å komme på plass før sommeren 2001.

Snøhvit er den første utbyggingen i den norske delen av Barentshavet.