Åsgard B produserer igjen

desember 11, 2000, 12:30 CET

Gassproduksjonen på Åsgard B-plattformen i Norskehavet startet opp igjen lørdag 9. desember etter utbedringer på gassanlegget.

Plattformen har vært stengt siden 28. november på grunn av gasslekkasjer og vedlikehold. En planlagt produksjonsstans ble framskjøvet ett døgn da produksjonen likevel var nede etter lekkasjene.

Ifølge Ola Krumsvik, direktør i driftsorganisasjonen for Åsgard, er også prosessanlegget nøye gjennomgått for å rette opp feil.

Han regner med at produksjonen fra Åsgard B trappes opp til over 20 millioner kubikkmeter gass i døgnet i løpet av denne uken.

Under stansen har feltene Oseberg og Troll i Nordsjøen levert gass til kundene på kontinentet.