Mer gass med mindre strøm

desember 13, 2000, 07:00 CET

Ny teknologi har gjort det mulig for Statoil å øke daglig gasseksport fra behandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland og samtidig redusere strømforbruket.

Etter at innmaten i kompressorene for gasseksport nylig ble byttet ut, er kompressorkapasiteten økt fra 100 til 125 millioner kubikkmeter gass daglig.

Samtidig vil de årlige strømutgiftene kunne reduseres med cirka 20 millioner kroner, opplyser teknisk sjef Peder Rune Lie.

Selskapet Dresser-Rand har utviklet og levert den nye Datum-teknologien, som er mer moderne og mer kostnadseffektiv enn den opprinnelige som ble satt i drift for fire år siden.

Skifting av innmat til alle de fem kompressorene har kostet om lag 50 millioner kroner.

På full last trekker kompressorene mellom 125 og 130 megawatt for å pumpe gass til kontinentet gjennom de to rørledningene Zeepipe IIA og Zeepipe IIB.

Det tilsvarer strømforbruket til cirka 31.000 eneboliger. Strømmen hentes fra det offentlige elektrisitetsnettet.