"Gå til hovedinnhold"

SDØE styrker Statoil

desember 18, 2000, 19:45 CET
Statoils konsernsjef Olav Fjell legger vekt på at Statoil blir styrket og får en produksjonsøkning gjennom det forslaget regjeringen har lagt fram om fordeling av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

I forslaget som ble presentert i kveld, torsdag 14. desember, gis Statoil tilgang på 15 prosent av SDØE porteføljen.

"To år fram i tid betyr dette at Statoil vil få en egenproduksjon på 1 million fat per dag målt i oljeekvivalenter. Uten denne SDØE-tilførselen ville produksjonen ligget på 700.000 fat", sier konsernsjefen.

Han er derimot skuffet over at regjeringen ikke fullt ut fulgte rådet fra konsernets styre om å gjennomføre en omfattende restrukturering av SDØE. Fjell legger likevel vekt på at regjeringen et stykke på vei har fulgt opp Statoils forslag om å bruke SDØE-andeler industrielt med sikte på økt verdiskaping og utvikling av Statoils gassposisjon.

Fjell legger til at regjeringens forslag gir grunnlag for å arbeide videre med en del av de mulighetene for verdiskaping som Statoil har identifisert på norsk sokkel. Dette gjelder særlig i Tampen-området i Nordsjøen der de store feltene Statfjord og Gullfaks ligger. Hadde Statoil fått en SDØE-andel på 25 prosent, ville det ha gitt betydelige verdiskapingsmuligheter og en enklere rest-SDØE portefølje.

Regjeringen foreslår også at det opprettes et uavhengig selskap for transport av naturgass på norsk sokkel. Dermed fratas Statoil viktige oppgaver innenfor gasstransport. Fjell er skuffet over dette forslaget og sier at det vil føre til en unødig svekkelse.

"Regjeringen går etter vår oppfatning lengre enn det som er nødvendig for å tilfredsstille EUs krav om nøytralitet i forhold til gasstransport," sier han.

Fjell er imidlertid fornøyd med at det blir foreslått å børsnotere selskapet.

"Det gir oss økt styrke og handlekraft," sier han.

Det er regjeringen som bestemmer når konsernet skal på børs, men Statoil skal være klar for børsnotering på forsommeren neste år, lover konsernsjefen.

"Jeg er fornøyd med at regjeringen nå har fremmet proposisjonen for Stortinget. Det betyr at Stortinget kan fatte en beslutning våren 2001. De vedtak Stortinget skal fatte er svært viktige landet og for Statoil," sier Fjell.