Støtter flomsikring i Venezuela

desember 19, 2000, 08:20 CET

Venezuelas visemiljøminister Alejandro Hitcher fikk forrige uke overlevert en plan for flomsikring som er finansiert av Statoil og det norske Utenriksdepartementet.

Venezuela ble i desember i fjor herjet av flom og jordras. Mellom 30.000 og 50.000 mennesker omkom.

Planen er utarbeidet av Norges geotekniske institutt (NGI), som er spesialister på vurdering av skredfare og stabilitet i bakken. Instituttet har brukt nær to millioner kroner til befaringer og utredningsarbeid.

Planen omfatter flomsikring av Mamo-vassdraget, nordvest for hovedstaden Caracas. Området er blant de som ble verst rammet.

NGI foreslår at den venezuelanske regjeringen iverksetter en rekke sikringstiltak slik at befolkningen langs Mamo-elven fortsatt kan bo i sine hjem uten å frykte en ny katastrofe.

Ifølge Berit Øyen, informasjonssjef i Statoil Venezuela, blir planen behandlet i Venezuelas miljøverndepartement og av de lokale myndighetene i staten Vargas.

Dersom planene blir godkjent, kommer utbyggingen til å vare omkring to år.

Sikringstiltakene er beregnet å koste mellom 200 og 400 millioner kroner. De forventes finansiert gjennom direkte bistand og lånetilsagn fra internasjonale institusjoner som ble gitt i forbindelse med katastrofen.