Statoil-overskudd på 1,9 milliarder kroner i første halvår 1999

desember 19, 2000, 09:50 CET

04.08.1999

Statoilkonsernets resultat etter skatt i første halvår 1999 var 1,9 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder kroner i første halvår 1998. Resultat før skatt var 5,1 milliarder kroner mot 4,7 milliarder kroner i første halvår i fjor. Økningen skyldes et positivt finansresultat, som mer enn oppveier inntektstapet ved en lavere oljeproduksjon på norsk sokkel i første halvår 1999 enn i første halvår 1998.

Resultatet før finansposter ble 4,8 milliarder kroner mot 6,1 milliarder kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere oljeproduksjon. Netto finansinntekter var 0,2 milliarder kroner mot en kostnad på 1,3 milliarder kroner etter 6 måneder i fjor. Forbedringen skyldes i hovedsak en styrking av den norske kronen mot de europeiske valutaene, og et godt kapitalforvaltningsresultat i Statoil Forsikring.

"Til tross for framgang i forhold til første halvår i fjor er ikke resultatet tilfredsstillende. Det er bekymringsfullt at oljeproduksjonen på norsk sokkel går ned både på egne og partneropererte felt," sier konsernsjef Harald Norvik.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde for første halvår 5,8 milliarder kroner mot 6,3 milliarder kroner i første halvår 1998. Netto investeringer beløp seg til 10,0 milliarder kroner mot 9,0 milliarder kroner i første halvår 1998.

Undersøkelse og produksjon
Virksomheten hadde i første halvår 1999 et resultat før finanskostnader på 4,5 milliarder kroner mot 5,7 milliarder kroner i samme periode i fjor. Tilgangen på egenolje var 429 000 fat per dag mot 471 000 fat per dag i første halvår 1998. Brent Blend olje ble i gjennomsnitt notert til 104 kroner per fat (USD 13,4) mot 103 kroner (USD 13,6) i første halvår 1998. Salget av egen gass var i første halvår 24,8 millioner kubikkmeter per dag, mot 24,5 millioner kubikkmeter per dag i samme periode i fjor. Gassprisen i første halvår 1999 var omlag
25 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Driften av produksjonsanlegg og transportsystemer operert av Statoil har vært meget god i perioden. Åsgard-feltet i Norskehavet startet oljeproduksjonen fra Åsgard A-skipet 19. mai. Produksjonen er forventet å øke til rundt 155 000 fat i døgnet i løpet av de nærmeste månedene. Statoils eierandel i Åsgard er 13,55 prosent.

Statoil har gjort to gassfunn på norsk sokkel, og begge funnene vurderes med tanke på eventuell økonomisk drivverdighet. I en tildelingsrunde på norsk sokkel har Statoil fått andeler i fire felt og operatørskap i to av disse.

Statoil har løftet sin første oljelast fra Azeri/Chirag-feltet i Kaspihavet. Statoils eierandel i feltet er på 8,56 prosent. Fullt utbygget forventes den daglige produksjonen å bli på mer enn 800 000 fat. I Shah Deniz-lisensen i Kaspihavet har den første letebrønnen avdekket store mengder gass og kondensat. En ny brønn skal etter planen være ferdigboret i midten av oktober. Statoil har en eierandel i Shah Deniz på 25,5 prosent.

Raffinering og markedsføring
Resultatet før finansposter ble 576 millioner kroner mot 458 millioner kroner i første halvår 1998. Statoil har solgt 50 prosent av aksjene i Statoil Detaljhandel Skandinavia AS til ICA AB. Samarbeidsselskapet skal stå for salg av drivstoff, bilservice, dagligvarer, ferdigmat og andre tjenester gjennom vel 1500 Statoilstasjoner i Skandinavia.

Lavere marginer og en ordinær revisjonsstans ved Mongstad-raffineriet har gitt et svakt resultat fra raffineringsvirksomheten. Shippingvirksomheten viser et resultat på nivå med første halvår 1998. Resultatet fra handel med olje og produkter er styrket i forhold til samme periode i fjor. Verdien på lagrene har også økt i første halvår av 1999 som følge av høyere oljepris.

Petrokjemi
Petrokjemivirksomheten hadde i første halvår 1999 et resultat før finansposter på 32 millioner kroner, mot 327 millioner kroner for samme periode i fjor.

Marginene for Borealis' hovedprodukter har vært betydelig lavere enn for første halvår 1998. Kostnadsreduksjoner, oppnådde synergieffekter etter oppkjøpet av polyolefinselskapet PCD og høy produksjon medfører at Borealis har under de rådende markedsforhold oppnådd et akseptabelt resultat for første halvår 1999.

Svært lave marginer og lav produksjon gjør at resultatet fra metanolvirksomheten for første halvår 1999 ikke er tilfredsstillende.

Kontaktperson: Kai Nielsen tlf. 51 99 49 72 (kontor)

Les styrets beretning