Støtter Flyktningerådet

januar 2, 2001, 23:30 CET

I dag, 3. januar, har Statoil undertegnet en avtale med Flyktningerådet om å yte økonomisk støtte til humanitære prosjekter.

I 2001 bidrar Statoil med én million kroner til humanitær bistand. Beløpet går til et nødhjelpsfond Flyktningerådet forvalter. Avtalen er ettårig, men kan bli starten på et langsiktig samarbeid.

Flyktningerådets styreformann Gerhard Heiberg og generalsekretær Steinar Sørlie var til stede under avtalesigneringen på Statoils hovedkontor. Konsernsjef Olav Fjell undertegnet på vegne av Statoil.

"Vi ser betydningen av Flyktningerådets innsats og ønsker å støtte opp om det viktige arbeidet som Flyktningerådet gjør for å bistå mennesker som er revet opp fra sine hjem på grunn av krig eller naturkatastrofe," sier Fjell, som understreker den betydningen organet har internasjonalt.

I flere av områdene hvor Statoil arbeider, blant annet Angola, Aserbajdsjan og Georgia, er det store flyktningeproblemer. Fjell framholder at Statoil ønsker å styrke dialogen med en organisasjon som besitter betydelig landkunnskap og som har aktiviteter i blant annet disse landene.

Ifølge konsernsjefen er samarbeidet en videreføring av Statoils internasjonale samfunnsansvar. Avtalen er også en naturlig oppfølging av selskapets forpliktelser i henhold til FNs Global Compact, generalsekretær Kofi Annans initiativ for samarbeid mellom næringslivet og FN om fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling.

Flyktningerådet er en norsk privat humanitær organisasjon som er engasjert i flyktningespørsmål og internasjonalt flyktningearbeid.