Oljefunn på Oseberg Øst

januar 4, 2001, 23:00 CET

Hydro forventer en økning av de tilstedeværende volumene på Oseberg Øst på opptil ti prosent etter oljefunnet i brønn 30/6-E-5 på Oseberg Øst.

- Å drive utforskning fra eksisterende infrastruktur er en veldig kostnadseffektiv måte å drive utforsking på, og vi har planlagt en rekke slike brønner i Oseberg-området fremover, sier feltsjef Lars Petter Lundahl i Hydro.

Produksjonsbrønn E-5 ble forlenget inn i Beta Sadel Nord-strukturen nord for feltet. Hydrokarboner i denne strukturen var ikke påvist i forbindelse med plan for utbygging og drift for Oseberg Øst. Brønnen påviste olje i flere intervaller i Brentgruppen.

Brønn 30/6-E-5 nådde et totalt dyp på 5.490 meter (2.991 meterTVD MSL) i Dunlingruppen. En produksjonstest er planlagt i brønnforlengelsen inn i Beta Sadel Nord.

Oseberg Øst er den minste av plattformene i Oseberg-området og ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg feltsenter.

Feltet er bygd ut med en integrert bore- bolig- og produksjonsplattform med utstyr for første trinns prosessering. Oljen går gjennom andre- og tredjetrinns prosessering på Oseberg feltsenter før den transporteres i oljerørledningen til Stureterminalen.

Produksjon er i dag 75.000 fat olje per dag. Vann og gass blir injisert tilbake i reservoaret for å øke oljeutvinningen. Oljen føres i rør via Oseberg Transportsystem (OTS) til Stureterminalen. Totalt utvinnbart volum var opprinnelig 145 millioner fat olje.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 053 er:
Statoil 59,4 prosent (SDØE 45,4 prosent)
ExxonMobil 7,0 prosent
Hydro (operatør) 19,6 prosent
TotalFinaElf 14,0 prosent