Fjerner boreriggen på Troll A

januar 12, 2001, 08:00 CET

Boreriggen med tilhørende hjelpesystemer skal demonteres og fjernes fra gassplattformen Troll A i Nordsjøen.

Forberedelsene til demonteringen startet denne uken, ifølge plattformsjef Knut Solemslie. Han regner med at rivingen av boretårnet begynner neste uke, og at riggen er fjernet innen månedsskiftet juni/juli.

Kostnadene knyttet til fjerning og transport til land er beregnet til 70 millioner kroner.

Etter at Troll A ble ferdig med å bore sine 40 brønner for to år siden, har boreriggen vært uvirksom. Vedlikeholdskostnadene er såpass høye at det vil svare seg å leie inn en mobil rigg når brønnene krever vedlikehold. Derfor ønsker operatøren Statoil og partnerne å selge boreriggen hel eller stykkevis og delt.

I mellomtiden skal riggen lagres på basen Coast Center Base utenfor Bergen.