Selger pellet i Danmark

januar 14, 2001, 23:00 CET

Statoil skal begynne å selge trepellet i Danmark, og har undertegnet en kjøpsavtale med den danske pelletprodusenten Spanvall.

Avtalen ble signert i går, 14. januar, og innebærer at Statoil overtar Spanvalls register på rundt 1400 kunder, som samlet kjøper 17.000 tonn trepellet årlig.

Det utgjør om lag sju prosent av det totale danske pelletmarkedet, og er dobbelt så mye som Statoils omsetning av trepellet i Norge.

"Kjøpet gjør Statoil i stand til å selge og distribuere pellet i hele Danmark. Vi kan tredoble salgsvolumet uten å foreta andre investeringer," sier Ewa Maria Grabarczyk, avdelingsleder i Nordisk energi.

Kundene er private huseiere og mindre virksomheter på Jylland og Sjælland.

Salget omfatter også kjøp av en lagereiendom på Jylland og leieavtale for en lagereiendom på Sjælland. Statoil kjøper pellet til det danske markedet fra Spanvalls datterselskap i Latvia.

I Sverige selger Statoil rundt 22.000 tonn trepellet i året. Selskapet klarer så vidt å levere nok pellet i sekk til huseiere som har konvertert fra olje.

"Vi hadde regnet med å selge om lag 1000 tonn pellet i sekk fra oktober til april/mai. Men allerede nå har vi solgt det volumet," opplyser Grabarczyk.

Hun sier at Statoil har sett veldig stor interessse for pellet i privatmarkedet både i Sverige og Danmark: "Høye oljepriser og nye skatter og avgifter på fyringsolje gjør biobrensel attraktivt for forbrukerne."