Vale-kontrakter tildelt

januar 16, 2001, 23:00 CET

Hydro har tildelt to kontrakter til en samlet verdi av om lag 220 millioner kroner i forbindelse med utbyggingen av Heimdal-satellitten Vale.

Stolt Offshore a.s. er tildelt en kontrakt for strømningsrør og kontrollkabel. Arbeidet inkluderer påføring av korrosjonsbeskyttelse og isolasjonskappe, legging, nedgraving, tilbakefylling og grusdumping av den 16,5 kilometer lange og 22 centimeter tykke rørledningen mellom Vale undervannsanlegg og Heimdal stigerørsplattform.

I tillegg skal Stolt gjøre prosjektering, innkjøp, legging og nedgraving av kontrollkabel for undervannsanlegget. Oppkobling av begge ledninger i begge ender er med i arbeidsomfanget. Ledningene vil bli installert i august i år. Kontraktsverdien er på omlag 160 millioner kroner.

Fabricom a.s. er tildelt kontrakten for modifikasjoner på Heimdal som er nødvendig for Vale-, og Vesterled-prosjektene. Arbeidene omfatter prosjektering, innkjøp, fabrikasjon og installasjon offshore. Offshorearbeidet er planlagt å vare fra mai til september i år. Kontraktsverdien er på omlag 60 millioner kroner.

Planlagt oppstart av produksjon fra Vale-feltet er i desember i år.

Feltutbyggingen på Vale er representativ for de viktige utfordringene Hydro står overfor på norsk sokkel i årene fremover. Vale er et mindre felt som ligger nær eksisterende plattformer og rørledninger. Det er viktig for Hydro å
få utnyttet disse forekomstene på en best mulig måte, og Hydro har vist at strenge krav til økonomisk robusthet lar seg forene med en god utnyttelse av ressursene.

Vale er et gassfelt med 2,5 milliarder kubikkmeter gass og rundt 21 millioner fat kondensat. Feltet vil bli bygd ut som et satellittfelt med en bunnramme knyttet til den nye stigerørsplattformen på Heimdal.

Investeringene er stipulert til 800 millioner kroner omfatter modifikasjoner på Heimdal, boring, havbunnsramme og rørledninger. Omlag 260 millioner kroner er allerede investert i forbindelse med Heimdal 2000-prosjektet for å klargjøre for Vale-utbyggingen.

Hydro er operatør og har 28,53 prosents eierandel i Vale. De andre eierne er Marathon (46,90 prosent), TotalFinaElf (24,24 prosent) og Ugland (0,32 prosent).

Vesterled er et 50 kilometer langt og 32 tommer tykt gassrør som skal legges fra Heimdal og kobles til den eksisterende norske Frigg-rørledningen fra Frigg til St. Fergus i Skottland. Interessentskapet Vesterled vil omfatte både det eksisterende og det nye røret.

Rørsystemet som vil koste i størrelsesorden 600 millioner kroner, vil ha en kapasitet på 11 milliarder kubikkmeter per år, og planlegges å være klart for oppstart 1. oktober 2001.