Lasterekord på Mongstad

januar 18, 2001, 09:00 CET

Statoils havn på Mongstad i Hordaland satte i fjor ny rekord i antall skipsanløp og utskipet volum av råolje og produkter.

Til sammen anløp 2195 skip mot 1930 året før, opplyser havnekaptein Kjell Magnus Heggertveit.

435 millioner fat råolje og nær 11 millioner tonn produkter ble skipet over kai. Det er 48 millioner flere fat og 0,9 millioner tonn mer enn i 1999.

Rekordene befester Mongstads plass som Norges største havn og Europas største oljehavn målt i tonnasje etter Rotterdam.

2000 var det første hele året hvor råolje har blitt lastet skip til skip etter at slik lasting startet høsten 1999. Det var 25 slike lastinger i fjor.

Det er ikke satt rekorder i de tre andre havnene til Statoil. Kårstø havn i Rogaland hadde 421 skipsanløp i 2000, som er 10 færre enn i 1999. Siden oktober har det blitt skipet ut etan fra Kårstø. Det er et nytt produkt etter at gassbehandlingsanlegget begynte å ta imot gasstrømmen fra Åsgard-feltet i Norskehavet.

Havnen til Kalundborg-raffineriet i Danmark hadde 788 anløp i 2000. Det er 10 færre enn året før, mens volumet er på samme nivå som i 1999. Kalundborg importerte vel 36 millioner fat råolje og kondensat samt rundt 430.000 tonn produkter over kai som føde til sitt raffineri.

Tjeldbergodden havn i Møre og Romsdal hadde 179 anløp i 2000, som er 13 flere enn året før. Det ble skipet ut rundt 683.000 tonn metanol, som er 73.000 tonn mindre enn året før.