Andel i offshore-blokk ved Trinidad og Tobago

januar 22, 2001, 23:00 CET

Hydro har inngått avtale med Petrobras Trinidad Limited om deltakelse i blokk 27 utenfor Trinidad og Tobago.

Hydro vil overta halvparten av Petrobras' andel på 38 prosent i blokken, slik at Hydro med andre ord vil sitte med en andel på 19 prosent i produksjonsdelingsavtalen.

Blokk 27 ligger på havdyp som varierer mellom 700 og 1.200 meter. Blokken ble tildelt i 1998 og dekker et område på 1.220 kvadratkilometer, som tilsvarer om lag to nordsjøblokker. 3D-seismikk er hentet inn fra området, og to letebrønner er planlagt. Den første brønnen vil bli påbegynt i august-september neste år.

Avtalen mellom Hydro og Petrobras er avhengig av godkjennelse fra myndighetene og de øvrige lisenspartnerne.

Partnere i blokk 27 er operatøren BP med 57 prosent, Petrobras med 19 prosent, Hydro med 19 prosent og Petrotrin med fem prosent.

Trinidad og Tobago hadde i 1999 en oljeproduksjon på 135.000 fat pr. dag og en total produksjon på 10,9 milliarder kubikkmeter naturgass.

Hydro Agri har vært til stede i Trinidad og Tobago siden 1991 og har for tiden 320 ansatte på øygruppen, i all hovedsak knyttet til produksjon av ammoniakk.