OD-kritikk etter dødsulykke

januar 25, 2001, 23:00 CET

Etter avsluttet granskning av dødsulykken på Oseberg Øst julaften i fjor, får Hydro skarp kritikk av Oljedirektoratet.

En 32 år gammel boredekksarbeider mistet livet i arbeidsulykken på Oseberg Øst-plattformen julaften 2000. Den forulykkede, som var ansatt i firmaet Schlumberger, kom i klem under en lasteoperasjon på rørlagerdekket og mistet livet umiddelbart.


"Løfteoperasjonen som førte til hendelsen ble utført med brudd på grunnleggende sikkerhetselemeter for slike operasjoner", heter det i granskningsrapporten. Oljedirektoratet (OD) mener Hydros styring av virksomheten på Oseberg Øst er alvorlig mangelfull, både med tanke på design av rørdekket og gjennomføring av løfteoperasjoner. OD mener også å ha avdekket uklarheter knyttet til organisering, ansvar og ivaretagelse av ansvar for sikkerheten ombord.

OD varsler nå om at Hydro pålegges å foreta en uavhengig gjennomgang og risikovurdering av selskapets aktiviteter knyttet til løfteoperasjoner generelt på innretningen, arbeid og løfteoperasjoner på rørdekket, og treffe tiltak for å redusere risiko for uønskede hendelser knyttet til disse aktiviteter. Hydro må også gjøre en gjennomgang av alle sine aktiviteter til havs for å forvisse seg om at liknende forhold som på Oseberg Øst ikke finnes.

- Hydro tar kritikken fra OD svært alvorlig. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten ombord på våre installasjoner for å unngå tap av menneskeliv og alvorlige hendelser, og denne hendelsen er dypt tragisk. Vi har foretatt en intern granskning i Hydro og vil nå raskt gjennomføre en fullstendig gjennomgang av alle aktiviteter knyttet til løfteoperasjoner på samtlige av våre installasjoner. Tiltak skal iverksettes for å hindre at noe lignende kan skje igjen, sier divisjonsdirektør Lars Bjerke i Norsk Hydro.