350 millioner kroner til nytt venturefond for energiforskning

februar 1, 2001, 08:00 CET

Hydro har besluttet å etablere et eget fond, Norsk Hydro Technology Venture, for investeringer i forskning og utvikling i energisektoren - utenfor selskapets egne virksomheter.

I første omgang vil Hydro sette av 350 millioner kroner for denne typen satsing de nærmeste fire årene. Fondet vil investere egenkapital i selskaper som utvikler prosjekter som har betydning for Hydro.

Hydros generaldirektør Egil Myklebust offentliggjorde beslutningen om å etablere et fond for investeringer i eksterne forsknings- og utviklingsaktiviteter på en forskningskonferanse arrangert av Hydro i Oslo torsdag.

- Utvikling av ny teknologi er en viktig faktor for alle Hydros forretningsområder. Norsk Hydro Technology Venture vil særlig investere i teknologiutvikling som har interesse for selskapets energivirksomhet, heter det i en pressemelding. Eksempler på teknologier der slik satsing kan bli aktuelt, er oljeleting og oljeutvinning, elektrisitetsproduksjon med lave utslipp av CO2, brenselceller, hydrogen som energibærer og teknologier for fornybar energiproduksjon.

Hensikten er at fondet skal bidra til å gi Hydro en rolle som partner i utvikling av teknologier som kan ha strategisk betydning for selskapet. Målsettingen er også at fondet skal ha en avkastning på linje med de krav som gjelder for Hydros øvrige virksomheter.

Jørgen Rostrup, som nå er økonomidirektør for Hydros oljevirksomhet i Norge, er ansatt som leder for Norsk Hydro Technology Venture.