Skip to Content
no

Drivstoff til danske ferjer

februar 2, 2001, 07:00 CET

Statoil har inngått en avtale om å levere drivstoff til en verdi av cirka 40 millioner danske kroner årlig til det dansk-tyske ferjeselskapet Scandlines.

Kontrakten gjelder for ett år av gangen, og omfatter 40.000 tonn lavsvovlig drivstoff til ferjer som går mellom Danmark og Tyskland.

Peter Dam-Hendriksen, ansvarlig for fly-, marine- og spesialprodukter i Nordisk energi, mener avtalen er "et gjennombrudd i oppbyggingen av et marked for lavsvovelholdig drivstoff til ferger i Østersjø-området."

Vanligvis inneholder drivstoffet til danske ferjer i utenriksfart opp til 2,5 prosent svovel. Ferjene mellom Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland skal gå på drivstoff som maksimalt inneholder én prosent svovel. Drivstoffet leveres av Statoils raffineri i Kalundborg.

Statoil dekker i dag 60 prosent av båtmarkedet i Danmark med fiskeflåten og ferjemarkedet som de største kjøperne.

Scandlines blir den største kunden i dette markedet etter Molslinjen, som seiler mellom Sjælland og Jylland.