Nytt funn i Barentshavet

februar 2, 2001, 09:20 CET

Statoil har funnet olje og gass i produksjonslisens 202 i Nordkapp-bassenget, rundt 130 kilometer nordøst for Nordkapp.

Undersøkelsesbrønnen er boret på en struktur i nærheten av en saltdiapir, en letemodell som tidligere ikke er undersøkt i Barentshavet.

Brønnen ble boret på 288 meters vanndyp til en total dybde på 2824 meter under havoverflaten. Funnet er påvist i sandsteinslag av trias alder.

Ifølge Erik Henriksen, avdelingsleder for Barentshavet, er det for tidlig å si noe konkret om utvinnbare ressurser.

Boreriggen Transocean Arctic har hentet opp cirka 100 meter kjerneprøver. Det er også gjennomført omfattende logging av brønnen.

Ytterligere undersøkelser pågår, og de innsamlede data skal analyseres for å finne ut hvor stort funnet er. Selskapet vurderer også behovet for avgrensningsbrønner.

Operatøren Statoil deltar i lisensen med 25 prosent. De øvrige rettighetshaverne er Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) med 30 prosent, Amerada Hess 25 prosent og Norsk Hydro 20 prosent.