Kulde rammer oljeproduksjonen

februar 4, 2001, 23:00 CET

De siste dagers kulde har rammet oljeproduksjonen på flere av Hydros installasjoner.

Størst er reduksjonen på Oseberg feltsenter og Njord. Oseberg feltsenter har normalt en egenproduksjon på rundt 200.000 fat olje per døgn, men har de siste par dagene ligget om lag 50.000 fat per døgn under dette nivået på grunn av frostproblemer etter et produksjonsutfall lørdag.

Oljeproduksjonen på Njord, som normalt ligger på i overkant av 75.000 fat i døgnet, er nå redusert til rundt 5.000 fat i døgnet. Produksjonen ble halvert til om lag 30.000 fat lørdag og ytterligere redusert til kun 7.000 fat søndag. Reduksjonen her skyldes at begge gasskompressorene er ute av drift.

Oseberg Øst ble lørdag rammet av Feltsenterets utfall, men er nå så godt som tilbake i full produksjon på 70.000 fat i døgnet. Akkumulert produksjonsbortfall ligger på om lag 100.000 fat.

På Troll B er produksjonen redusert fra normalt nivå på 195.000 fat i døgnet til 137.000 fat per døgn etter et utfall lørdag.

På Snorre er begge boreriggene nedstengt på grunn av snø og is, men produksjonen går som normalt. Også flyteriggene har hatt en del operasjonelle problemer grunnet frosten, blant annet frosne sement-liner på West Venture og Scarabeo 6. For øvrig blir det foretatt en systematisk gjennomgang på alle riggene for å verifisere at alle sikkerhetssystemer fungerer.

Også Hydros gasseksport er rammet av sprengkulden. Gasseksporten til kontinentet fra Oseberg D via Heimdal ble søndag kveld nedstengt etter at det ble avdekket problemer med å operere ESD-ventilene på OGT-ledningen på Heimdal stigerørsplattform. Årsaken kan være hydratdannelse. Det er for øyeblikket usikkert når gasseksporten, som normalt ligger på mellom 7-9 millioner kubikkmeter gass daglig, kan gjenopptas.

Våtgassanlegget på Stureterminalen var nede et døgn fra lørdag kveld til søndag kveld på grunn av frostproblemer. Anlegget er nå satt i drift igjen.