Jon-Harald Nilsen overtar etter Reiten

februar 4, 2001, 23:00 CET

Lettmetall-kabalen i Hydro er lagt. Jon-Harald Nilsen (49) går inn i Hydros konsernledelse med ansvar for Lettmetall. Truls Gautesen (51) overtar etter Nilsen som sjef for Hydro Aluminium Metall.

Allerede 15. februar vil Jon-Harald Nilsen overta Eivind Reitens plass i Konsernledelsen. Reiten tar sikte på å bruke de nærmeste ukene til å forberede tiltredelsen som selskapets generaldirektør fra 2. mai.

Lettmetallområdet i Hydro omfatter divisjonene Aluminium Metall, Aluminium Extrusion, Automotive Structures, Valsede Produkter og Magnesium. Forretningsområdet har tilsammen vel 15.000 ansatte og driftsinntektene var mer enn 30 milliarder kroner i 1999.

Jon-Harald Nilsen har vært divisjonsdirektør for Aluminium Metall de siste to årene og har tidligere hatt en rekke oppgaver på det kommersielle området og i strategiutvikling. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen i 1975 og har vært ansatt i Hydro siden 1977. Det meste av denne tiden har han hatt sitt virke i Hydro Aluminium Metall, bare avbrutt av noen få år innenfor Hydros oljevirksomhet.

- Jeg kjenner i utgangspunktet aluminium-området ganske bra, men har ikke hatt mye direkte med Magnesium å gjøre, sier han. - Jeg regner imidlertid med å få god anledning til å sette meg inn i utfordringene for Lettmetall-området som helhet gjennom den ordinære strategigjennomgangen i vår.

Jon-Harald Nilsen har primært arbeidet på det kommersielle området, men han er ikke fremmed for utfordringene innenfor produksjon. Han har blant annet vært ansvarlig for støperivirksomheten på Karmøy.

- Generelt er jeg veldig opptatt av å tenke "utenfra-og-inn". Utviklingen må være basert på god kjennskap til markedet. Alt vi gjør må settes inn i en kommersiell sammenheng, og det er viktig å ha en sterk kundebase i form av gode og solide kunder som vi gjennom vår kompetanse er med og utvikler videre.

Truls Gautesen (51) overtar etter Jon-Harald Nilsen som divisjonsdirektør og leder av Aluminium Metall fra samme dato.

Truls Gautesen, som blir ny sjef for Hydro Aluminium Metall er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1972. Han er i dag ansvarlig for metallproduksjon og forsyning i divisjonen. Han har arbeidet i Hydro siden 1980, blant annet som verksdirektør for Norges største aluminiumverk på Karmøy. Gautesen har tidligere hatt stillinger utenfor Hydro ved Lista Aluminium og ved Aluminium Bahrain.