Nytt universitetssamarbeid

februar 5, 2001, 07:00 CET

Statoil har i dag, 5. februar, inngått en samarbeidsavtale innen geologi og undergrunnsfag med Universitetet i Tromsø.

Avtalen varer i tre år med mulighet for forlengelse.

Siden i fjor høst har selskapet i tillegg undertegnet avtaler med seks andre norske utdanningsinstitusjoner: Handelshøyskolen BI, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet.

Avtalene innebærer at Statoil gir 35 millioner kroner i året til forsknings- og utviklingsprosjekter. En betydelig del av midlene skal brukes til å modernisere undervisningsmateriell og -metoder.

"Hensikten med samarbeidet er at både Statoil og utdanningsinstitusjonene skal heve kompetansen på områder som er viktige for begge parter," sier Knut Chr. Grindstad. Han er leder for letevirksomheten i Halten/Nordland og medlem i styringskomiteen for alliansen med Universitetet i Tromsø.

Statoil rekrutterer fra universiteter og høgskoler. Det er derfor i selskapets interesse at skolene trekker til seg og utdanner dyktige folk, legger han til.

Utdanningsinstitusjonene velger ut tre satsningsområder hvor de ønsker å gjennomføre prosjekter som både Statoil og skolene kan dra nytte av. Representanter for selskapet deltar i styringsgruppene for prosjektene.