Skip to Content
no

Kulden gir nye utfall i produksjonen

februar 5, 2001, 23:00 CET

Kulden skaper fortsatt problemer ved flere av Hydros installasjoner. Mandag kveld måtte oljeproduksjonen på Snorre og Vigdis reduseres til et minimum etter utfall og frostproblemer på Statfjord A.

Snorre TLP og Vigdis produserer nå kun med en rate på 45.000 fat olje i døgnet mot Gullfaks C i stedet for mot Stafjord A som nå er nedstengt. Snorre og Vigdis produserer normalt rundt 250.000 fat i døgnet (Snorre 170.000 f/d, Vigdis 80.000 f/d). På Snorre er dessuten begge boreriggene nedstengt på grunn av snø og is.

Oljeproduksjonen på Njord, som normalt ligger på i overkant av 75.000 fat i døgnet, er fortsatt redusert til rundt 5.000 fat i døgnet. Produksjonen ble halvert til om lag 30.000 fat lørdag og ytterligere redusert til kun 7.000 fat søndag. Reduksjonen her skyldes at begge gasskompressorene er ute av drift.

Oseberg feltsenter har normalt en egenproduksjon på rundt 200.000 fat olje per døgn, men har noen få dager ligget om lag 50.000 fat per døgn under dette nivået på grunn av frostproblemer etter et produksjonsutfall lørdag. Siste døgnet er produksjonen redusert med om lag 30.000 fat siden våtgassanlegget på Stureterminalen er ute av drift grunnet frostproblemer.

På Troll B er produksjonen noe redusert etter et utfall natt til tirsdag. Normalproduksjon er 195.000 fat olje i døgnet.

Flyteriggene har hatt en del operasjonelle problemer grunnet frosten. For øvrig blir det foretatt en systematisk gjennomgang på alle riggene for å verifisere at alle sikkerhetssystemer fungerer.

Også Hydros gasseksport er rammet av sprengkulden. Gasseksporten til kontinentet fra Oseberg D via Heimdal ble søndag kveld nedstengt etter at det ble avdekket problemer med å operere ESD-ventilene på OGT-ledningen på Heimdal stigerørsplattform. Årsaken kan være hydratdannelse. Det er for øyeblikket usikkert når gasseksporten, som normalt ligger på mellom 7-9 millioner kubikkmeter gass daglig, kan gjenopptas.