Skip to Content
no

Omdanner metanol til propylen

februar 6, 2001, 08:00 CET

Det tyske teknologikonsernet Lurgi skal bygge et demonstrasjonsanlegg for omdanning av metanol til plastråstoffet propylen på Statoils fabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

"Kontrakten gjør det mulig for oss å få førstehånds erfaring med teknologien og å bidra til å utvikle et nytt marked for metanol," sier Sjur Haugen, leder for forretningsutvikling i Metanol.

Statoil produserer daglig mer enn 2.400 tonn metanol på Tjeldbergodden.

Haugen tror erfaringen fra demonstrasjonsanlegget, som etter planen skal være i drift før sommeren, blir nyttig dersom Statoil senere vil bygge et anlegg i stor skala.

Etterspørselen etter propylen er antatt å ville øke med seks prosent årlig på verdensbasis.

I dag blir petroleum brukt som råstoff i om lag 98 prosent av den globale propylenproduksjonen. Lurgi anser sin metanolbaserte produksjonsprosess som mer lønnsom og kostnadseffektiv enn den petroleumsbaserte.

Anlegget på Tjeldbergodden vil sette selskapet bedre i stand til å kommersialisere teknologien.

Som 50 prosent eier av petrokjemiselskapet Borealis kan produksjon av propylen fra metanol også bidra til å integrere virksomheten i Statoil og Borrealis ytterligere.