Produksjonen normaliseres

februar 6, 2001, 23:00 CET

Kulden avtar og produksjonen er i ferd med å normaliseres ved de av Hydros installasjoner som var rammet.

Snorre og Vigdis produserer normalt rundt 275.000 fat olje i døgnet, og vil trolig være oppe i denne raten i løpet av dagen. Bortfallet i produksjon som følge av frosten vil komme opp i om lag 250.000 fat.

Oljeproduksjonen på Njord, som normalt ligger på i overkant av 75.000 fat i døgnet, er fortsatt redusert til rundt 5.000 fat i døgnet siden begge gasskompressorene er ute av drift. Produksjonen vil trolig være tilbake på normalt nivå i løpet av 1-2 dager.

Oseberg feltsenter, som normalt har en egenproduksjon på rundt 200.000 fat olje per døgn, har de siste par døgn redusert med om lag 30.000 fat i døgnet siden våtgassanlegget på Stureterminalen har vært ute av drift. Våtgassanlegget ved Stureterminalen, som også har hatt frostrelaterte problemer, vil trolig være i full drift i løpet av dagen.

På Troll B nærmer man seg nå normalproduksjon på 195.000 fat olje i døgnet etter et utfall natt til tirsdag.

Også Hydros gasseksport er rammet av sprengkulden. Gasseksporten til kontinentet fra Oseberg D via Heimdal ble søndag kveld nedstengt etter at det ble avdekket problemer med å operere ESD-ventilene på OGT-ledningen på Heimdal stigerørsplattform. Gasseksporten, som normalt ligger på mellom 7-9 millioner kubikkmeter gass daglig, kan trolig gjenopptas i løpet av dagen.