Gass fra Polarsirkelen

februar 7, 2001, 09:00 CET

Den nye gassveien fra Norskehavet, rørsystemet Norne og Heidrun gasseksport, ble 5. februar åpnet for leveranser til kontinentet.

Det Statoil-opererte Norne-feltet, som ligger ved 66. breddegrad, er det nordligste produserende feltet på norsk sokkel. Avstanden til Emden i Tyskland, hvor gassen overtas av kundene, er i overkant av 1400 kilometer.

Rørledningen er lagt i U-form fra produksjonsskipet på Norne-feltet, inn på rørledningen Åsgard transport og tilbake til Heidrun-plattformen. Gassen følger Åsgard-ledningen til behandlingsanlegget på Kårstø før den sendes gjennom eksportrøret Europipe II til kontinentet.

Prosjektansvarlig Arne Jacobsen sier at samarbeidet om et felles system for gasseksport har resultert i betydelige besparelser på investeringssiden for de to lisensgruppene. Konseptet forventes også å spare driftsutgifter.

Havdyp på rundt 400 meter har utelukket bruk av dykkere, og Jacobsen forteller at prosjektet har tatt i bruk ny teknologi for fjernstyrte sammenkoblinger av rørledningsdeler og ventilmoduler på havbunnen.

Rørsystemet har kapasitet til å transportere 7,6 milliarder kubikkmeter gass årlig.

Avtalene om gassleveranser fra de to feltene er inngått under Troll-avtalene. Foreløpig dreier det seg om å levere rundt én milliard kubikkmeter gass årlig fra Norne og 0,75 milliarder kubikkmeter fra Heidrun.

For å kunne opprettholde oljeproduksjonen, er begge feltene avhengig av å få solgt gassen. Salgsvolumet samsvarer med behovet for gassavsetning de nærmeste årene.