Bakterier gir mer olje

februar 8, 2001, 07:00 CET

En ny, Statoil-patentert metode gjør det mulig å hente ut mer olje fra grunnen ved hjelp av bakterier.

Teknologien skal tas i bruk på Norne-feltet i Norskehavet. Basert på resultater fra tidligere pilotprosjekt kan det være mulig å ta ut om lag 30 millioner fat ekstra fra feltet i løpet av 15 år. Dette opplyser overingeniør i petroleumsteknologi i Norne, Kjell Arne Jakobsen.

Når et reservoar tømmes ved hjelp av tradisjonell teknologi, ligger mellom 15 og 45 prosent av oljen igjen.

Oljens seighet og tettheten i reservoaret er avgjørende for hvor mye som utvinnes. Men bakterier som finnes naturlig i havet har egenskaper som løser opp oljen.

Når mikroorganismene tilføres næring i form av oksygen, blir det mange av dem – og disse "vasker" oljen bort fra reservoarveggene slik at det blir mulig å utvinne den.

"Bakterien er den samme som for eksempel rensker strendene for olje etter uønskede oljeutslipp," sier Egil Sunde. Overingeniøren i brønnteknologi har utviklet bakterieteknikken sammen med Universitetet i Bergen og det østerrikske olje- og gasskonsernet OMV.

Norne er valgt som pilot på norsk sokkel, fordi oksygenet ikke fjernes fra vannet som sprøytes inn i reservoaret på feltet. Rustfrie materialer i undervannsanleggene gjør dette mulig.

Bakteriedyrkingen settes i gang så snart et påbegynt gjødselsanlegg på Norne-skipet er ferdig bygget.