Hydro bygger nytt Tyin kraftverk

februar 8, 2001, 23:00 CET

Styret i Norsk Hydro besluttet 9. februar å bygge et nytt Tyin kraftverk i Årdal. Utbyggingen vil gi en energiproduksjon på ca. 1,4 TWh - en økning på knapt 0,2 TWh i forhold til dagens produksjon. Utbyggingskostnadene er anslått til vel 1,5 milliarder kroner.

Arbeidet med utbyggingen vil etter planen starte opp i høst og vil foregå over en periode på tre år slik at det nye anlegget vil kunne bli satt i drift høsten 2004. Det eksisterende kraftverket vil bli faset ut når det nye er i drift. Arbeidet med det nye kraftverket vil på det meste sysselsette 150-200 personer.

Ny konsesjon for 50 år
Hydro fikk 26. januar i år ny konsesjon for kraftanleggene i Årdalvassdraget med varighet på 50 år. Det eksisterende kraftverket er bygget i 1940-årene, og omfattende opprusting ville vært påkrevet.

Utbyggingen vil omfatte bygging av 18 km nye tunneler og installasjon av to nye maskiner med en kapasitet på til sammen 360 MW som er 50 prosent økning i forhold til eksisterende maskiner. Det gir mulighet for bedre utnyttelse av vannmagasinet og vil sikre strømtilførselen til metallverket i Årdal.

Miljømessige forhold er tatt hensyn til i planleggingen og vil bli fulgt opp gjennom byggeperioden. Utbyggingen vil ikke medføre vesentlige nye inngrep i naturen. Det mest synlige vil bli uttak av masser fra fjellarbeidene. I samarbeid med lokale myndigheter er det utarbeidet planer for deponering av massene.

Vannet fra nedslagsfeltet til Holsbruvann vil ikke inngå i utbyggingen i denne omgang fordi denne delen av prosjektet ikke vil gi tilfredsstillende lønnsomhet. Det vil bli etablert riggområder ved Temrebakkene og ved Øvre Biskopvatn som til sammen vil gi plass for 150 - 200 personer i største del av byggeperioden.

Forespørsel på å gjennomføre utbyggingen vil bli sendt ut i begynnelsen av mars og arbeidene er delt i tre entrepriser.