Petrojarl rustes for Glitne

februar 8, 2001, 23:00 CET

Produksjonsskipet Petrojarl 1 blir bygget om ved Kværners verft i Stavanger for å kunne starte produksjonen på det Statoil-opererte Glitne-felteti Nordsjøen i juli.

Det er første gang et Statoil-felt skal drives ved hjelp av et innleid produksjonsskip.

Petrojarl 1 eies av Petroleum Geo-Services (PGS), og har vært i drift i 15 år, hovedsakelig på britisk sokkel.

Skipet har vært gjenstand for full samsvarsmåling mot norsk regelverk, forteller feltinstallasjonsleder Rolf Saltkjel.

Ombyggingen omfatter blant annet overhalinger på skroget, modifikasjoner i prosessanlegget og installasjon av nye dieselgeneratorer som skal bidra til å redusere utslippene i forbindelse med kraftproduksjon.

PGS er oppdragsgiver for Kværner i prosjektet, og har også kontrakt med Stolt Offshore som utfører installasjon av rørledninger og stigerør på havbunnen.

Statoil har som operatør ansvar i forhold til partnere og myndigheter for å påse at regelverket følges.

PGS har valgt å beholde mannskapet på skipet. De følger opp arbeidet ved verftet samtidig som de lærer å bruke det nye utstyret. I driftsfasen får de det operative ansvaret om bord, med oppfølging fra en representant fra Statoil.

Parallelt med verftsaktivitetene pågår boring av produksjonsbrønner og undervannskonstruksjonsarbeid på feltet, som ligger i blokk 15/5 i Sleipner-området.

Petrojarl 1 skal være på plass på feltet i juni., og skal starte produksjonen etter en måneds tid med oppkoblingsarbeid og utprøving av utstyr.