Åsgard-sveiser utbedres

februar 9, 2001, 07:00 CET

Statoil har avdekket svakheter i rundt 80 sveiser i rørforbindelser på Åsgard-feltet i Norskehavet.

Dette gjelder skjøter i rørene som forbinder reservoarene Midgard og Smørbukk til gassproduksjonsplattformen Åsgard B. Det er ikke funnet tilsvarende svakheter på rørledninger som går inn til produksjonsskipet Åsgard A. Skjøtene er levert av ABB.

Operatøren Statoil har besluttet å utbedre alle skjøtene med svakheter så snart utstyr og fartøy er tilgjengelig. Målet er at arbeidet ikke skal ramme gasskundene på kontinentet. I de periodene Åsgard-feltet ikke kan produsere de forpliktede gassvolumene fullt ut på grunn av reparasjonsarbeidene, forutsettes det at det etableres avtaler slik at andre felt på norsk sokkel leverer resterende volumer.

"Driften av Åsgard B skal under enhver omstendighet være sikkerhets- og miljømessig forsvarlig." sier Henrik Carlsen, konserndirektør i Undersøkelse og produksjon Norge. Han tilføyer at Statoils mål er å få gjennomført utbedringene på kortest mulig tid og med minst mulige følger for produksjonen.

ABB forbereder nødvendige tiltak og har anslått at det vil ta seks til åtte uker å få ut nødvendig utstyr til feltet for de første reparasjonene. Arbeidet starter på ventiler på Midgard-ledningene 400 meter fra Åsgard B-plattformen så snart utstyret er tilgjengelig.

Svakheten ble oppdaget da Smørbukk-strukturen ble gjort klar til produksjon. Statoil har besluttet at Smørbukk ikke skal begynne å produsere før sveisene ved bunnrammene på Smørbukk er utbedret. Detaljert framdriftsplan for utbedringsarbeidet er under utarbeidelse.