Eivind Reiten: Betydelige framskritt i Lettmetall

februar 11, 2001, 23:00 CET

Hydros kjerneområde Lettmetall fortsatte sin vekststrategi i 2000, med store forbedringer i driften og flere oppkjøp i internasjonale nøkkelmarkeder.

Ifølge Eivind Reiten, konserndirektør med ansvar for Hydros aktiviteter innen aluminium og magnesium, gjorde Lettmetall i fjor "betydelige strategiske framskritt både oppstrøms og nedstrøms".

- Vi har fått bedre resultater på de viktigste områdene. Men aller viktigst er trolig den strategiske utviklingen vi har hatt Nord- og Sør-Amerika, sier Reiten.

Viktige investeringer
Det største oppkjøpet var overtakelsen av Wells Aluminum, som nå heter Hydro Aluminum Wells. Selskapet har sju anlegg i seks stater i Midtvesten og i den sørøstlige delen av USA, med hovedkontor i Baltimore.

I Sør-Amerika har pressverkdivisjonen Hydro Aluminium Extrusion inngått avtale om å kjøpe Aldural SA, en av Argentinas ledende pressverkbedrifter. Aldural ligger i Pilar i staten Buenos Aires og har en markedsandel på ni prosent på hjemmemarkedet. Bedriften disponerer et ekstruderingsanlegg og har i tillegg et under oppføring som ventelig vil settes i produksjon i løpet av andre halvår i år.

Pressverkdivisjonen har dessuten et anlegg utenfor Sao Paulo i Brasil, Hydro Alumínio Acro S.A., som leverte solide driftsmessige og økonomiske resultater i 2000.

På oppstrømssiden har Hydro kjøpt en eierandel på 25 prosent i oksidverket Alumina do Norte do Brasil S.A (Alunorte) i staten Para i den nordlige delen av Brasil. Sist sommer ble det besluttet å utvide kapasiteten ved raffineriet med 50 prosent, der Hydro relativt sett bidrar med mer enn eierandelen skulle tilsi.

I Venezuela kjøpte Hydro i fjor en tredjedel av aluminiumselskapet Pianmeca for fem millioner dollar. Pianmeca ligger i Puerto Ordaz i staten Bolivar, der elvene Caroní og Orinoco løper sammen. Anlegget ligger like ved aluminiumverket Venalum, som leverer flytende aluminium til støperiet. Pianmeca ventes å produsere 30.000 tonn pressbolt og 8.000 tonn valsetråd i 2001. Hydro planlegger å øke produksjonen gjennom investeringer i nytt utstyr og prosessforbedringer.

Hydro har også kjøpt opp pressboltstøperiet Deeside Aluminium i Wales i Storbritannai. Støperiet har for øyeblikket en produksjon på 38.000 tonn i året. Etter overtakelsen vil Hydro sette i gang et omfattende investeringsprogram for å bedre produktiviteten og øke årskapasiteten til 43.000 tonn.

Hydro offentliggjorde også sist høst planer om å bygge et nytt omsmelteverk ved Azuqueca nær Madrid i Spania. Anlegget vil være i full drift i november 2001 med en årlig produksjonskapasitet på 60.000 tonn. Det nye omsmelteanlegget vil produsere pressbolt av topp kvalitet med utgangspunkt i ulike typer skrap, og vil kreve samlede investeringer på om lag 200 millioner kroner. Når det kommer i drift, vil anlegget sysselsette 40 personer.

Når det gjelder de norske virksomhetene, offentliggjorde divisjonen Hydro Aluminium Metall i fjor en større utvidelse ved aluminiumanlegget i Sunndal. Når utvidelsen er avsluttet i 2004, vil Hydro Aluminium Sunndal være Europas største aluminiumverk. Den nye produksjonskapasiteten blir 234.000 tonn, noe som gir en samlet elektrolysekapasitet på 321.000 tonn i året ved anlegget.

- Med tanke på det økte behovet for metall i Europa og begrensede kapasitetsutvidelser hos konkurrentene, er tidspunktet for utvidelsen i Sunndal svært gunstig, sier Eivind Reiten.

Voksende ordrebok i Automotive
I tillegg til økt utnyttelse ved eksisterende anlegg og flere oppkjøp har det også vært vekst på andre områder innen Lettmetall, understreker Reiten.

Hydro Automotive Structures, som er bilindustriens ledende leverandør av kollisjonsutstyr, bilrammer og bærerammer i ekstrudert aluminium, kunne i fjor notere nytt årsbeste med en samlet ordreinngang på 950 millioner kroner - eller fem milliarder kroner i total kontraktverdi.

- Automotive-divisjonen har en stadig voksende ordrebok, sier Reiten. I fjor ble navn som Renault, DaimlerCrysler og GM lagt til kundelisten, med avtaler i millionklassen for kollisjonssystemer.

Reiten legger imidlertid til at Hydro Automotive Structures fortsatt har et stykke igjen før alle mål er nådd: - Vi trenger fortsatt å bedre våre resultater, og det er fortsatt store utfordringer på produksjonssiden.

Gammelt blir som nytt
I USA finnes det både positive og mindre positive utviklingstrekk.

Hydros metalldivisjon har startet produksjon ved det moderne omsmelteverket i Henderson i Kentucky. Anlegget starter med en kapasitet på 90.000 tonn i året og fører for første gang Hydros veletablerte omsmelteteknologi fra Europa til USA. Det spesielle med teknologien er at anlegget produserer pressbolt av topp kvalitet fra aluminiumskrap, noe som ikke alltid er tilfellet for andre omsmelteverk.

- Oppstarten i Henderson skjedde til planlagt tid og innenfor budsjett, sier en tydelig fornøyd Reiten. - Markedet gir helt klart grunn til å investere i et slikt omsmelteverk.

Tidspunktet for oppstart ved anlegget i Henderson har også vært svært gunstig. Høye kraftpriser i den nordvestlige delen av USA har tvunget Hydros partner Goldendale Aluminum til å redusere produksjonen til en sjettedel av kapasiteten. Leveranser fra Henderson og andre anlegg i Hydro-systemet vil sikre at kundene på det amerikanske markedet likevel får den aluminiumen de trenger, understreker Reiten.

Magnesium i Kina
Hydro Magnesium har to anlegg under oppføring i Kina; ett som skal produsere pressboltlegeringer, og ett som skal produsere magnesiumanoder.

Hydro Magnesium er verdens største magnesiumprodusent med en kapasitet på om lag 113.000 tonn primærmetall og resirkulert metall. Hydro Magnesium er også det eneste selskapet med produksjonsanlegg i begge hovedmarkedene Nord-Amerika og Europa. Hydros to anlegg ligger i Canada og Norge.

Støperiet i Kina vil innledningsvis ha en kapasitet på 5.000 tonn i året. Anodene vil hovedsakelig produseres for innenlandsmarkedet. Begge prosjektene ligger i Xi'an om lag 800 kilometer sørvest for Beijing.

- Fokus på nedstrømssiden av virksomheten er absolutt en riktig vei å gå innen magnesium, sier Reiten.

Innen primærproduksjon av magnesium gir prisene grunn til bekymring, legger han til. Kinesiske produsenter "spretter opp som paddehatter" og øker stadig produksjonen, noe som fører til dramatiske prisfall på det internasjonale markedet.

- Kinas inntreden på primærmarkedet har gitt oss større problemer enn vi hadde regnet med. Dette vil representere en betydelig utfordring for vestlige produsenter, erkjenner han. Samtidig understreker han at Hydros høye teknologi og kvalitet i forhold til lokale produsenter, i kombinasjon med Hydros markedsposisjon, er et konkurransefortrinn i markedet.

I nærheten av Shanghai i Kina er det også etablert et nytt joint venture-selskap, Hydro Aluminium Wuxi, som skal betjene markedet for rør til bilindustrien i Kina og resten av Asia. Selskapet kombinerer Hydro Aluminium Extrusions styrke som nest største pressverksgruppe i verden med ledende kinesiske leverandører av trukne rør. Den nye satsingen vil utvikle disse produktene så de kan møte internasjonale standarder.

Hydro Aluminium Wuxi er for øvrig det første selskapet i Kina med Hydro som majoritetseier.

Riktig type vekst
- Med en så omfattende og integrert lettmetallvirksomhet som Hydro har, er det alltid rom for forbedringer. Vi må arbeide hardt i hele systemet for å bedre resultatene ved våre anlegg, sier Eivind Reiten.

Men vekst for vekstens egen del er ikke noe mål, understreker han:

- Den største utfordringen framover er å styre veksten slik at vi er sikre på å opprettholde kvaliteten.

Tall og fakta - fjerde kvartal 2000 (PDF 337KB)