Tore Torvund: Rekordinntjening i Olje og Energi

februar 11, 2001, 23:00 CET

Høye oljepriser gjennom hele 2000 gjorde at Hydros forretningsområde Olje og Energi kunne notere seg for en rekordhøy inntjening. Samtidig har den vellykte fusjonen med Saga Petroleum framskyndet arbeidet med å redusere kostnader, bedre innenlandsk petroleumsvirksomhet og utvikle lovende satsingsområder i utlandet.

- Vi har startet implementeringen av den strategi som ble trukket opp for halvannet år siden, og er nå i ferd med å danne et grunnlag som vil sikre oss maksimal avkastning på våre investeringer i mange år framover, sier Tore Torvund, konserndirektør med ansvar for Olje og Energi.

Forretningsområdets strategiske mål går ut på å doble produksjonen av olje og gass i løpet av ti år, med en portefølje som er balansert med tanke på innenlandsk og utenlandsk virksomhet, og å utvikle fire-fem kjerneområder innen utforskning og produksjon utenfor Norge.

- Når det gjelder Energi-divisjonen er vi godt posisjonert i forhold til en liberalisering av energimarkedet i EU, fremholder Torvund. I tillegg til å være en av Europas største gassprodusenter er Hydro også en av de største forbrukerne av gass, i hovedsak på grunn av omfanget av landbruk- og aluminiumvirksomheten. Bedre kompetanse innen trading av gass og elektrisitet ligger til grunn Olje og Energis strategi om å utvikle en leieproduksjonsavtale i Europa om å levere gass til gjengjeld kraft.

Hydro forventer at den gjennomsnittlige produksjonen av olje og gass vil ligge på 435.000 fat oljeekvivalenter per dag (boe) i 2001. Fem nye felt vil settes i drift i løpet av året. I henhold til selskapets produksjonsprofil vil gassproduksjonen øke fra fem milliarder kubikkmeter i året til 13 milliarder innen 2010, og den samlede produksjonen av olje og gass vil komme opp i 800.000 boe pr. dag.

- Målsettingene er basert på Hydros eksisterende portefølje og omfatter produksjon fra felt som er i produksjon og under utvikling, reserver som ennå ikke er utviklet, og anslått utvinning fra fremtidige felt på områder der vi har aktiviteter i dag. Dette er blant inkludert den forventede tildelingen på dypvannsområdet Blokk 34 i Angola, forklarer Torvund.

Hydros planlagte produksjonsprofil tar ikke hensyn til petroleumsandeler som kan anskaffes ved en mulig privatisering av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel (SDØE).

Smått går godt
- Vi er et relativt lite selskap, men den kompetanse vi besitter innen teknologi og drift, er absolutt på høyde med verdens største oljeselskaper, hevder Tore Torvund. Hydro driver for øyeblikket anlegg som gir en samlet produksjon på 1,2 millioner boe pr. dag i gjennomsnitt.

- Vi er et teknologidrevet selskap med dypvannsekspertise og erfaring fra drift under ekstreme forhold, understreker han.

I Norge er Hydro operatør for utbyggingen av det krevende gassfeltet Ormen Lange, et enormt felt som ligger på dypt vann. Feltet, som vil begynne produksjon i 2006, vil danne grunnlaget for Hydros langsiktige gassleveranser til Europa og støtte opp under selskapets overgang fra å være hovedsakelig en nasjonal oljeprodusent til også å bli en leverandør av gass.

Krysser grenser
Hydros utforskingsbudsjett innen Olje og Energi vil øke til om lag 2,1 milliarder kroner i 2001, sammenliknet med 1,8 milliarder i 2000. For første gang vil Hydros internasjonale utforskingsprogram overgå utforskingsaktivitetene i Norge. Et samlet beløp på 1,1 milliarder er øremerket for utforsking i utlandet i 2001.

- Vi har vært nødt til å finne en måte å veie opp for nedgangen i de norske oljereservene, sier Torvund. Hydros strategi om internasjonale kjerneområder sikrer tilgang til en portefølje som har langsiktig potensial med tanke på utvikling og utforsking.

I Iran var det gjort et forarbeid av Saga Petroleum, og Hydro har nå den første kontrakten som er undertegnet av et vestlig selskap i området Anaran ved grensen til Irak. Hydro har også rettigheter til å forhandle utforskingsmuligheter i den vestlige delen av Persiabukta. Aktivitetene i Iran vil utgjøre rundt 20 prosent av Hydros internasjonale utforskingsbudsjett i 2001.

I det østlige Canada vil Hydros samlede oljeproduksjon øke til om lag 29.000 fat pr. dag i 2001 og kan komme opp i 110.000 fat pr. dag innen 2010 - avhengig av en vellykket utforsking.

Hydros eierandel på 10 prosent i Blokk 17 i Angola har vist seg å være en gullgruve. Fram til i dag er det oppdaget 10 store drivverdige funn på blokken med et potensial på flere milliarder fat utvinnbar olje. En produksjonsdelingsavtale som gir Hydro en eierandel på 30 prosent på Blokk 34, rett sør for Blokk 17, forventes undertegnet av de angolanske myndighetene i andre kvartal.

Aktivitetene i Nordvest-Russland krever "langsiktig perspektiv og tålmodighet," sier Torvund. Hydro har en produksjonsandel på 20.000 fat pr. dag i produksjonsfeltet Kharyaga og deltar også i en vestlig allianse som tar sikte på å utvikle det enorme gassfeltet Shtokman i Barentshavet.

Hydros brasilianske aktiviteter innen aluminium og landbruk har gitt selskapet muligheter til å delta i landets lovende olje- og gassindustri. Et liknende forhold i Trinidad og Tobago var bakgrunnen for at Hydros nylig kjøpte halvparten av det brasilianske oljeselskapet Petrobras' eierandel på 38 prosent i Trinidad og Tobagos dypvannsområde Blokk 27.

Hydro vurderer også en eventuell bytteavtale der norske feltreserver offshore byttes mot dypvannsandeler i Mexicogolfen.

- Vi prøver i stadig større grad å utnytte forretningsområdene Olje og Energi, Lettmetall og Landbruk på en integrert måte for å komme inn på nye markeder, bekrefter Tore Torvund. - Vi må bruke vår bransjeintegrerte struktur for det det er verdt.

Tall og fakta - fjerde kvartal 2000 (PDF 337KB)