Borer ny brønn i Barentshavet

februar 16, 2001, 14:30 CET

Statoil har startet boringen av en ny undersøkelsesbrønn på Delta-strukturen i blokk 7121/5 sørøst for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Transocean Arctic begynte å bore i strukturen, som ligger 120 km nordvest av Hammerfest, 16. februar. Det er den samme riggen som nylig fant olje og gass for Statoil på produksjonslisens 202 i Nordkapp-bassenget.

Boringen er viktig for å få avklart oljepotensialet i området rundt Snøhvit, sier Erik Henriksen, som er leder for leting i Barentshavet.

Hensikten med boringen er å undersøke om det finnes hydrokarboner i sandsteiner av jura alder.

Brønnen planlegges boret til et totalt dyp på 2184 meter, mens vanndypet på borestedet er 345 meter.

Rettighetshaverne for Snøhvit tar sikte på å sende Plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet sommeren 2001.

En viktig del av dette arbeidet er å vurdere alternative løsninger for lønnsom utbygging av oljeressursene i Snøhvit-området, sier Henriksen.