Økte reserver i Kvitebjørn

februar 16, 2001, 09:00 CET

Statoil har oppjustert reservene i Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen, og sendt en revidert plan for utbygging og drift til myndighetene i dag, 16. februar.

I den opprinnelige planen ble feltet anslått å inneholde 47 milliarder kubikkmeter gass og 105 millioner fat kondensat.

Etter å ha kartlagt feltet på ny, ønsker Statoil å hente ut volumene i feltets flankeområder og inkludere dem i utbyggingen. Dermed øker anslaget for utvinnbare reserver til 52 milliarder kubikkmeter gass og 135 millioner fat kondensat.

Ifølge prosjektdirektør Bjarne Bakken fører økningen til at det må bores elleve i stedet for ni brønner. De må dessuten plasseres annerledes i forhold til opprinnelig planlagt.

"Vi trenger også mer tid på å forberede hver brønn blant annet fordi brønnbanene blir lengre," sier Bakken.

Flere brønner og lengre brønnbaner bidrar til at de samlede investeringene for utbyggingen øker med 500 millioner 1999-kroner. Plattformkonseptet blir imidlertid ikke endret.

De totale investeringene for Kvitebjørn, inklusiv olje- og gassrørledninger og tilknytninger til gassbehandlingsanlegget på Kollsnes, er 10 milliarder løpende kroner.

Feltet skal være klart til å levere gass innen oktober 2004. Statoils andel i feltet er på 40 prosent. I tillegg har Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 40 prosent, Norsk Hydro 15 prosent og TotalFinaElf fem prosent.