SEP-avtalen splittes på fem

februar 16, 2001, 09:00 CET

Fem forskjellige energiselskap overtok 1. januar det nederlandske elektrisitetsselskapet SEPs gasskjøpsavtale med Troll-gruppen.

Dette sikrer fortsatt avsetning av to milliarder kubikkmeter norsk gass i året fram til 2016.

De fem selskapene er Elektriciteits-Produktiemaatschappij Oost en Noord-Nederland (EPON), E.ON Benelux Generation, UNA, Essent Energy Trading og Delta Nuts Bedrijven. De tre første hadde eierandeler i SEP mens Essent og Delta var indirekte eiere gjennom kraftprodusenten EPZ.

"Vi er meget godt fornøyd med denne løsningen," sier Egil Haaland, ansvarlig for salg av gass til kraftprosjekter på kontinentet.

Før EUs elektrisitetsdirektiv trådte i kraft og Nederland innførte en ny nasjonal elektrisitetslov, var SEP ansvarlig for all gassforsyning til kraftproduksjon i landet.

Troll-gruppen, som består av Statoil, Shell, Norsk Hydro, Conoco og TotalFinaElf, tok rettslige skritt overfor SEP for å sikre sine interesser da avtalen ble satt under press mot slutten av 1998.

Haaland sier at Troll-gruppen ikke lenger har noe å tape på videre utskillelse av eiendeler fra SEP. Gruppen har derfor har trukket sin anke overfor Nederlands høyesterett.

SEP-avtalen ble inngått i 1989, og gassleveransene startet i 1995.