"Gå til hovedinnhold"

Bredt samarbeid om sjøtransport

februar 20, 2001, 23:00 CET

Hydro Aluminium a.s, Hydro Produksjon a.s, Elkem ASA og Statoil a.s har inngått en samarbeidsavtale om å utvikle en sjøtransport-rute med RoRo-skip mellom havner på vestkysten av Norge og en hovedhavn på kontinentet, samt en havn Storbritannia.

Avtalen er fremkommet som et resultat og en videreføring av forskningsprosjektet ENISYS ledet av Marintek, fremgår det av en pressemelding deltakerne i samarbeidet har sendt ut i dag. ENISYS-prosjektet har vært gjennomført med deltakelse fra flere industribedrifter og de norske oljeselskapene og har mottatt støtte fra Norges forskningsråd og Rederiforbundet.

Avtalen som nå er inngått, innebærer at selskapene vil stå sammen om å innhente tilbud på dette transportsystemet, basert på garanterte fraktvolum fra de enkelte selskapene. Dersom tilbudet fra markedet er konkurransedyktig, samlet og for hvert enkelt selskap, så vil de enkelte selskapene inngå separate transportavtaler med den valgte transportleverandøren for en periode på fem år med opsjoner tre pluss to år og med planlagt oppstart i januar 2003.

Transportsystemet vil dekke fraktbehovet fra industribedriftene til Europa og mellom oljebasene på Vestlandet. Det samlede årlige lastvolumet fra vareeierne er ca. 1,1 millioner tonn.Transportruten vil ha flere anløp ukentlig og vil dermed også kunne utgjøre et tilbud til andre vareeiere og eksportbedrifter på vestkysten av Norge.

Partene forventer at samarbeidet vil resultere i en rekke fordeler utover konkurransedyktige fraktrater. Blant annet vil transportsystemet ha positiv innflytelse på miljø, sikkerhet og teknologiutvikling ved at varetransport overføres fra land til sjø og reduserer trafikkbelastningen på veinettet og ved at det oppfordres og gis mulighet til å anvende nye skip med nye lastbehandlingssystemer. Dette kan også føre til forbedrede totale logistikkløsninger, heter det i pressemeldingen.