"Gå til hovedinnhold"

Utbyggingsløsning for Mikkel

februar 23, 2001, 13:45 CET

Partnerne i det Statoil-opererte Mikkel-feltet i Norskehavet har valgt utbyggingsløsning.

Feltet skal bygges ut med undervannsanlegg og brønnstrømsoverføring via Midgard-feltet til Åsgard B-plattformen.

Totale kostnader er beregnet til to milliarder kroner. Ifølge prosjektleder Kjetil Ohm skal det bores fire produksjonsbrønner på feltet.

Den valgte løsningen gjør det mulig å produsere 20 milliarder kubikkmeter gass og 30 millioner fat kondensat. Planen er å starte produksjon seinest 1. oktober 2003. Innlevering av Plan for utbygging og drift til Olje- og energidepartementet skal skje i første halvdel av mai.

Gassen skal ilandføres gjennom rørledningen Åsgard transport via Kårstø i Rogaland og videre til kontinentet. Feltet har allerede fått tildelt gassleveranser til kontinentet fra Olje- og energidepartementet.

Feltet består av de samordnede lisensene PL 092 og PL 121. Samordningsavtalen ble signert 16. februar. Partnerne er ExxonMobil (33,48 prosent), Statens direkte økonomiske engasjement (33,26 prosent), Statoil (23,26 prosent) og Hydro (10 prosent).