Skip to content

Letebrønn nummer 1000

februar 23, 2001, 10:30 CET

Statoil skal bore letebrønn nummer 1000 på norsk sokkel. Det dreier seg om en avgrensningsbrønn nær Norne-feltet i Norskehavet.

Statoil boret sin første letebrønn i Sleipner-området i Nordsjøen i 1975.

"Da var vi bare læregutter under Esso, som var teknisk assistent," sier områdedirektør Tor Fjæran i Undersøkelse og produksjon Norge.

Året etter stod Statoil på egne bein under boring av letebrønn 1/9-1 på Tommeliten-feltet i Nordsjøen. Brønnen avgjorde utbyggingen av feltet. På samme måte kan brønn nummer 1000 bli avgjørende for utbygging av Svale-feltet nær Norne.

Siden Tommeliten ble tømt, har Statoil utviklet boreteknologien fra vertikale til horisontale brønner på opptil 9000 meter. Det er nesten tre ganger dypere enn på Tommeliten. Dessuten har oljeselskapene forflyttet letingen nordover. Mens Tommeliten var det sørligste Statoil-opererte feltet i produksjon, er Norne det nordligste feltet i drift på norsk sokkel.

Avgrensningsbrønnen 6608/10-7, som nå skal bores, blir Statoils 251. letebrønn på norsk sokkel. Til sammen har selskapet boret rundt 808 kilometer, nesten like langt som avstanden mellom Tommeliten og Norne.

Ifølge Oljedirektoratet er 771 av de 1000 brønnene boret i Nordsjøen, 167 i Norskehavet og 62 i Barentshavet.