Vil delta i Corrib-utbyggingen

februar 23, 2001, 14:30 CET

Statoils styre har vedtatt at selskapet skal delta i utbyggingen av det irske gassfeltet Corrib, som ble erklært kommersielt drivverdig i begynnelsen av januar i år.

Sammen med operatøren Enterprise Energy Ireland og Marathon International Petroleum har selskapet oversendt Plan for utbygging og drift til myndighetene og bedt om tillatelse til å bygge ut feltet.

Corrib inneholder rundt 25 milliarder kubikkmeter gass. Det tilsvarer om lag halvparten av de utvinnbare reservene på Sleipner Øst-feltet på norsk sokkel.

Utbyggingen av feltet nordvest for kysten av Irland er planlagt å starte allerede i år med terminal og mottaksanlegg på land i Mayo fylke på nordvestkysten.. Produksjon kan da starte i løpet av 2003.

Minister for naturressurser, Frank Fahey, sier i en pressemelding at tidspunktet for utbyggingen er god. Feltene Ballycotton/Kinsale er i ferd med å tømmes, samtidig som etterspørselsen etter gass øker.

Transportruten for gassen er vedtatt. En rørledning skal knyttes til det eksisterende distribusjonsnettet.

Enterprise Oil har en eierandel i feltet på 45 prosent, Statoil 36,5 prosent og Marathon International Petroleum 18,5 prosent.