Grete Knudsen åpnet Oseberg Sør

februar 28, 2001, 23:00 CET

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen foretok torsdag ettermiddag den offisielle åpningen av Oseberg Sør-plattformen i nærvær av Hydro-ledelsen, plattformledelsen og 18 gjester fra myndigheter og partnere.

Plattformsjef Knut Magne Halvorsen ønsket velkommen, før konserndirektør for Olje og Energi-området Tore Torvund, innledet med en presentasjon. Etter en omvisning på plattformen foretok Grete Knudsen den offisielle åpningen med avdukningen av et glasskunstbilde.

På kvelden deltok om lag 160 gjester delta i et åpningsarrangement i Grand selskapslokaler i Bergen. På Oseberg Sør ble det holdt festmiddag for plattformbesetningen.

Produksjon fra Oseberg Sør-feltet startet allerede 5. februar i fjor med en brønn boret fra Oseberg feltsenter. Plattformen fikk første olje på dekk 29. august etter en vellykket utbygging ferdig uten fraværsskader og innenfor tidsrammene.

Oseberg Sør-feltet består av flere strukturer sør for Oseberg-feltet og er bygget ut med en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stålunderstell, beliggende på omkring 100 meters havdyp.

Plattformen er tilrettelagt for å kunne bore 30 brønner. I tillegg er det planlagt å bore fire brønner fra Oseberg B. Av feltets platåproduksjon på om lag 115.000 fat per døgn i 2001, vil om lag 20.000 fat produseres via Oseberg feltsenter (Omega Nord). Oljen føres via OTS til Stureterminalen.

Oseberg Sør-feltet har totalt 346 millioner fat utvinnbar olje og 16 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

 

Deltakere i Oseberg Sør:
Hydro (operatør)

32,02 prosent

Statoil (inkl. SDØE 38,36 %)

56,58 prosent

Conoco

7,70 prosent

ExxonMobil

3,70 prosent