Runavik blir base på Færøyene

februar 28, 2001, 09:15 CET

Operatørselskapene på færøysk sokkel, som er Statoil, BP, Amerada Hess og Agip, har valgt ASB/Faroe Ship til å levere basetjenester fra Runavik.

ASB/Faroe Ship er en sammenslutning av færøyske industribedrifter og rederiet Faroe Ship.

Basen ligger rundt én times kjøring nord for hovedstaden Torshavn. Her skal det blant annet mellomlagres boreutstyr, brønnkjemikalier og andre forsyninger til borerigger, sier John Egil Inderhaug, Statoils prosjektleder for Færøyene.

Leverandøren er valgt ut blant fem anbydere og har fått avtale for tidsrommet 1. mars i år og ut 2003.

Inderhaug sier at verdien på avtalen avhenger av hvor mange letehull som bores. Bare i år har operatørene på færøysk sokkel planlagt tre letebrønner, hvorav Statoil skal bore én. Selskapet er operatør for de to letelisensene 003 og 006.