Grane-kontrakt til Kværner Olje og Gass

mars 1, 2001, 23:00 CET

Norsk Hydro signerer i dag kontrakt med Kværner Oil and Gas for kraftgenereringsmodulen og boligkvarteret til Grane-plattformen. Kontrakten har en verdi på om lag 500 millioner kroner.

Den rundt 5.500 tonn tunge kraftgenereringsmodulen inklusive boligkvarter skal bygges ved Kværner Rosenberg i Stavanger. Modulen skal være klar for levering 1. mai 2003, og på det meste vil rundt 400 personer være involvert i byggingen.

Kontrakten er tildelt i hard konkurranse og på grunnlag av en samlet vurdering av pris og kvalitet.

Denne er den siste i rekken av de største Grane-kontraktene. Tidligere har Hydro tildelt følgende kontrakter i forbindelse med Grane-utbyggingen:

  • 16. mai 2000 ble kontrakt for produksjonsmodulen til en verdi av 3,5 milliarder kroner tildelt Kværner Oil and Gas.
  • 5. september 2000 fikk Safe Service AS en kontrakt verdt 200 millioner kroner for leie av flotell til oppkoblingsperioden.
  • 11. oktober 2000 fikk Aker Maritime kontrakten for boremodulen til en verdi av om lag 1 milliard kroner.
  • 31. oktober 2000 fikk Aker Verdal kontrakten for stålunderstellet. Kontrakten har en verdi på om lag 670 millioner kroner.
  • 12. desember 2000 fikk Veidekke ASA og Murphy Pipelines Ltd. EPCI-kontrakt vedt 140 millioner kroner for landdelen av oljeeksportrørledningen.
  • 24. januar i 2001 fikk Europipe GmbH og Mitsui & Co. Norway AS hver sin innkjøpskontrakt hver til en verdi av 275 millioner kroner for produksjon og leveranse av stålrør for den 217 kilometer lange eksportrørledningen fra Grane-plattformen til Stureterminalen.

Grane-feltet, som ligger om lag 185 kilometer vest for Stavanger, skal bygges ut med en integrert bolig-, prosess-, og boreplattform på stålunderstell. De samlede investeringer er anslått til om lag 15 milliarder kroner.

Med om lag 700 millioner fat utvinnbar olje er Grane det siste store påviste oljefeltet i Nordsjøen som ikke er bygget ut. Feltet forventes å nå maksimal produksjon på 214.000 fat per dag i 2005. Oljen skal transporteres i rør til Stureterminalen.

Hydros andel i Grane er 24,4 prosent. Øvrige deltakere i feltet er Statoil med 6,4 prosent, SDØE med 43,6 prosent og ExxonMobil med 25,6 prosent.