Hydrogenbusser snart i rutetrafikk på Island

mars 1, 2001, 23:00 CET

Hydro er blant deltakerne i et bredt anlagt prosjekt for å sette hydrogendrevne busser i vanlig rutetrafikk i Reykjavik. Fredag gikk startskuddet for det såkalte ECTOS-programmet på Island.

ECTOS står for "Ecological City Transport System". Hovedmålet i prosjektet er både å foreta en demonstrasjon og å forske på hvordan infrastruktur og drift av busser med brenselceller av hydrogen best mulig kan legges opp.

Prosjektet omfatter bygging av en hydrogenpåfyllingsstasjon på Island, der hydrogen vil produseres på stedet ved elektrolyse basert på fornybar energi, samt demonstrasjonsdrift av tre busser som kjører i vanlig rute for Reykjaviks kommunale bussselskap.

Bak det fireårige ECTOS-prosjektet står et europeisk partnerskap, og prosjektet støttes av EU-kommisjonen. Icelandic New Energy Ltd (INE) har koordineringsrollen i ECTOS og er ansvarlig for utførelsen.

Alle aksjeeierne i INE deltar i prosjektet - det islandske økoenergiselskapet VistOrka, DaimlerChrysler, Hydro og Shell Hydrogen. Øvrige partnere er EvoBus, Universitetet i Island, Reykjaviks kommunale busselskap, Technical Institute of Iceland, Skeljungur (Shell Island) og svenske Vinnova.

De første to årene vil brukes til miljøforskning, utbygging av infrastruktur, etablering av vedlikeholdsrutiner, opplæring av personell og forberedelser for mottak av bussen. Selve demonstrasjonen vil foregå over de neste to årene ved at hydrogenbussene kjøres i vanlig rute.

Prosjektet vil innebære omfattende sosialøkonomisk forskning, sammenlikning med alterrnative energikilder og rentabilitetsanalyse.

ECTOS-prosjektet er det første i en serie demonstrasjonsprosjekter for brenselceller av hydrogen, planlagt for Europa under akronymet CUTE. Det vil være åpen informasjonsflyt mellom disse delvis tilsluttede prosjektene.

Verdensleder

I en pressemelding fra den islandske prosjektkoordinatoren INE blir det påpekt at Island allerede er en verdensleder i bruk av fornybar energi, både når det gjelder vannkraft og geotermisk kraft, og landet tar sikte på å bruke sine enestående energiressurser til å styrke stillingen globalt på dette feltet.

- Brenselcelleprosjektet for busser er en viktig milepæl på veien mot etablering av et hydrogenøkonomi. Ved å sette igang et praktisk demonstrasjons- og forskningsprosjekt innen hydrogen samler Island omfattende kunnskap om driften av et slikt system for bruk i fremtidige hydrogenprosjekter. ECTOS og andre planlagte INE-prosjekter vil gi Island mulighet til å spille en ledende rolle i innføringen av den nye teknologien i verden for øvrig, heter det.

ECTOS-prosjektet er beregnet å koste totalt sju millioner euro. EU-støtten for prosjektet utgjør 2,85 millioner euro. Det skal finansieres 50 prosent av utenlandske partnere og 50 prosent av innenlandske selskaper. Prosjektet har bred tilslutning på Island, og både regjeringen og Reykjavik kommune har oppmuntret INE til å fortsette arbeidet med innføring av en hydrogenøkonomi.