Skip to Content
no

Nytt selskap for rørteknologi

mars 2, 2001, 07:00 CET

Statoil har i dag, 2. mars, etablert rørteknologiselskapet Pipecare.

Det nye aksjeselskapet skal markedsføre og selge løsninger og tjenester innen systemer for rørtransport. Kompetansen dekker tilknytning, uttesting, klargjøring, inspeksjon, vedlikehold, reparasjoner og igangsetting av drift.

Ola Nestaas fra Statoil er ansatt som daglig leder. Gjennom flere år har han arbeidet med tekniske og kommersielle oppgaver innen systemer for rørtransport. I første omgang får han tre ansatte i selskapet, som har en aksjekapital på 7,5 millioner kroner.

Statoil eier 100 prosent av aksjene. Selskapet får kontor i tilknytning til Statoils gassbehandlingsanlegg på Kårstø i Rogaland.

Ifølge Nestaas får Pipecare overført rettigheter på teknologi fra morselskapet. Et eksempel er et avansert inspeksjonsverktøy som er utviklet i forbindelse med Åsgard transport, gassrørledningen som knytter Haltenbanken til Kårstø. Åsgard transport har solgt rettighetene til verktøyet til Statoil, som nå overdrar disse videre til Pipecare.

Statoil har utviklet ulike løsninger for tilknytning og tilstandskontroll av rørledninger med forskjellig dimensjon. Pipecare skal blant annet selge løsningene videre til andre operatører og ingeniørselskaper.

Statoil har et nett på 6000 kilometer rørledning, og er ledende på gasstransport. Pipecare baserer virksomheten på Statoils teknologi og fagkompetanse.