Blander bensin i New York havn

mars 5, 2001, 09:30 CET

Statoils markedsføringsselskap i USA har inngått en avtale med Motiva Enterprises om å utvide og modifisere produktlageret i New York havn.

Ifølge Sigurd Jansen, direktør for Produktsalg i Oljehandel og forsyning, gir avtalen Statoil bedre mulighet til å skipe overskuddskomponenter fra Europa til USA. Disse kan blandes med komponenter fra andre geografiske markeder til ferdig bensin.

Jansen sier at det igjen er "finansielt utfordrende å skipe bensin fra Europa til USA". Bensinen leveres for det meste fra Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland.

For å sikre avsetning av bensinen, har Statoil inngått en avtale med Amerada Hess om å levere opptil 50 millioner liter bensin i måneden fra lager i New York havn.

Statoil har skipet oljeprodukter, for det meste bensin, til det amerikanske markedet siden 1988. Ifølge William Brendeford, senior produkttrader i Statoil Marketing & Trading (US), ble en avtale om lagerleie for bensin i New York havn inngått i 1996, etter en tid med lav fortjeneste på å skipe bensin til USA.

"Da vi fikk tilgang på lager, flyttet Statoil seg et skritt nærmere sluttforbrukeren, samtidig som vi oppnådde positiv margin på bensinsalget," sier Brendeford.